بازدید علمی پژوهشکده علوم سیاسی از دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

به همت پژوهشکده علوم سیاسی ، مسئولین و پژوهشگران این مجموعه از دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین بازدید کردند در این دیدار، مسئولین و...

برگزاری نشست علمی پروژه شناخت انقلاب اسلامی در پژوهشکده علوم سیاسی

این نشست علمی در روز یکشنیه مورخه 31/02/1396 از ساعت 9 الی 12 با حضور جناب آقای دکتر رهدار ( عضو هیاُت علمی دانشگاه...

دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های سیاست اسلامی شماره ۹ (بهار و تابستان ۱۳۹۵) منتشر شد

شماره 9 دو فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های سیاست اسلامی منتشر شد، این فصلنامه با انتشار 7 مقاله به شرح ذیل چاپ شده است: تبیین...

معرفی تازه های کتاب پژوهشکده علوم سیاسی در روزنامه کیهان

روزنامه کیهان در شماره 21379 مورخ 9 تیرماه 1395 به معرفی اجمالی تازه های کتاب پژوهشکده علوم سیاسی پرداخته است که عبارتند از: جریان شناسی...

معرفی کتاب (تحلیلی تاریخی بر سرگذشت امت‌های استقامت کننده) دکتر حبیب زمانی محجوب

استقامت و پایداری در راه حق دستور خداوند و سیرۀ اولیای الهی، برای رهایی از بند مستکبران و غلبه بر آن­هاست. تاریخ امت­ها و...

معرفی مجله علمی- پژوهشی پژوهش های سیاست اسلامی

اهداف 1. معرفی و نقد اندیشه های موجود در حوزۀ سیاست اسلامی ، گفتمان‌‌سازی و اندیشه ورزی در این حوزه، به منظور شناخت دقیق‌تر و...