نشست مسئولین و پژوهشگران پژوهشکده علوم سیاسی با رئیس دانشکده پلیس کوثر

به منظور ارتقای علمی طرح منظومه فکری- سیاسی مقام معظم رهبری، نشستی علمی با حضور سرکار خانم دکتر شایگان رئیس دانشکده پلیس کوثر و...

بازدید پژوهشکده علوم سیاسی از کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی(ره)

  مسئولین و پژوهشگران پژوهشکده علوم سیاسی از کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی بازدید کردند. در این دیدار نخست از نمایشگاه کتابخانه که حاوی نسخ...

معرفی کتاب موج چهارم جنگ نرم

کتاب موج چهارم جنگ نرم نوشته دکتر سیامک باقری می باشد که در همایش پاسداران اهل قلم در سال 1395 رتبه اول را کسب...

دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های سیاست اسلامی شماره ۱۱ (بهار و تابستان ۱۳۹۶) منتشر شد

شماره 11 دو فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های سیاست اسلامی منتشر شد، این فصلنامه با انتشار 6 مقاله به شرح ذیل چاپ شده است: 1-...

دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های سیاست اسلامی شماره ۱۰ (پاییز و زمستان۱۳۹۵) منتشر شد

شماره 10 دو فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های سیاست اسلامی منتشر شد، این فصلنامه با انتشار 6 مقاله به شرح ذیل چاپ شده است: 1-...

بازدید علمی پژوهشکده علوم سیاسی از مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی

به همت پژوهشکده علوم سیاسی، مسئولین و پژوهشگران این پژوهشکده از مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی دانشگاه تهران بازدید کردند. در این دیدار مسئولین پژوهشکده...