دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های سیاست اسلامی شماره ۹ (بهار و تابستان ۱۳۹۵) منتشر شد

شماره 9 دو فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های سیاست اسلامی منتشر شد، این فصلنامه با انتشار 7 مقاله به شرح ذیل چاپ شده است: تبیین...

معرفی تازه های کتاب پژوهشکده علوم سیاسی در روزنامه کیهان

روزنامه کیهان در شماره 21379 مورخ 9 تیرماه 1395 به معرفی اجمالی تازه های کتاب پژوهشکده علوم سیاسی پرداخته است که عبارتند از: جریان شناسی...

معرفی کتاب (تحلیلی تاریخی بر سرگذشت امت‌های استقامت کننده) دکتر حبیب زمانی محجوب

استقامت و پایداری در راه حق دستور خداوند و سیرۀ اولیای الهی، برای رهایی از بند مستکبران و غلبه بر آن­هاست. تاریخ امت­ها و...

معرفی مجله علمی- پژوهشی پژوهش های سیاست اسلامی

اهداف 1. معرفی و نقد اندیشه های موجود در حوزۀ سیاست اسلامی ، گفتمان‌‌سازی و اندیشه ورزی در این حوزه، به منظور شناخت دقیق‌تر و...

رونمایی از پنج جلد کتاب جریان شناسی در نمایشگاه کتاب تهران

در حاشیه جلسه نقد کتاب سبک زندگی اسلامی در سالن جلسات نقد کتاب نمایشگاه کتاب تهران از پنج جلد کتاب جریان شناسی فکری -...