نشست مسئولین گروه‌های سیاسی پژوهشکده علوم سیاسی با مسئول گروه سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

به همت پژوهشکده علوم سیاسی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع): نشست مسئولین گروه‌های سیاسی پژوهشکده علوم سیاسی با مسئول گروه سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه...

برگزاری نشست علمی «تمدن اسلامی یا تمدن مسلمانان»

نشست علمی «تمدن اسلامی یا تمدن مسلمانان»  برگزار گردید. این نشست علمی در روز چهارشنبه 1396/06/08 از ساعت 14 در سالن شهید تهرانی مقدم...

معرفی کتاب پایداری و ناپایداری گفتمان های سیاسی در ایران

با رحلت حضرت امام خمینی (ره)، برخی خرده گفتمان ها با تفاسیر خاص خود از مبانی انقلاب اسلامی، پای به عرصه سیاسی گذاشتند که...

بازدید علمی پژوهشکده علوم سیاسی از دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

به همت پژوهشکده علوم سیاسی ، مسئولین و پژوهشگران این مجموعه از دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین بازدید کردند در این دیدار، مسئولین و...

برگزاری نشست علمی پروژه شناخت انقلاب اسلامی در پژوهشکده علوم سیاسی

این نشست علمی در روز یکشنیه مورخه 31/02/1396 از ساعت 9 الی 12 با حضور جناب آقای دکتر رهدار ( عضو هیاُت علمی دانشگاه...

دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های سیاست اسلامی شماره ۹ (بهار و تابستان ۱۳۹۵) منتشر شد

شماره 9 دو فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های سیاست اسلامی منتشر شد، این فصلنامه با انتشار 7 مقاله به شرح ذیل چاپ شده است: تبیین...